Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Rita dolgozata

A Gyógyító Buddha ’testvérek’

 

 

Mind a nyolc Buddha alakot ékszerek nélküli nirmánakája formában ábrázolja a kép és mindegyik a három szerzetesi köpenyt (a tantra külső, belső és titkos szintjeinek jelölése), viseli. Vajra-testtartásban ülnek (a négy buddha-aktivitás közül ez a az ábrázolás a békítő lecsendesítő aktivitást fejezi ki) egy holdtükrön és lótusztrónon, csak sajátos színeik és kézmozdulataik különböztetik meg őket.[1] Fejük búbján jól kihangsúlyozott ushnisha koponyadudor az abban helyet foglaló kívánságteljesítő drágakővel, ami maga a tudat határtalan teremtő képessége. Szemöldökeik között úrná, mely a békés istenségek bölcsesség szemét, koncentrációs pontját mutatja.[2]

A Gyógyító Buddha tiszta földje Szudarsana néven ismert, melynek jelentése: „Megpillantása Gyönyör, ahol értékes ásványi anyagok, gyógyvizek, illatanyagok, balzsamok és mindenféle gyógyító fák és gyógynövények megtalálhatók, különösen a Myrobalán fa (Skt. Haritaki; Tib. Arura).[3]

A Gyógyító Buddhát gyakran két kísérőjével, Szúrjaprabhá-val és Csandraprabhá-val ábrázolják, akik a Nap és a Hold Bódhiszattvák [4], akik társai a tiszta földjén. Sákjamuni Buddha Mandzsusrínak magyarázza el ezt a Gyógyító Buddha szútrában[5], ahol részletezi a 12 fogadalmat is. A bódhiszattva Manjusri meghallgatja és megfogadja, hogy minden ügyes eszközt fel fog használni, hogy segítsen a lényeknek meghallani a szútrát és felébreszti a tudatukat, akár álmukban is, hogy a Gyógyító Buddha nevét el ne felejtsék. Hiszen nevének hittel, odaadással való recitálása is áldás.

 

 

 

 A tiszta tudás elbűvölő királya, a Dharma óceánjának legfelsőbb bölcsessége, Abhidzsnyarádzsa (szkt.: abhijñaraja), tibeti nevén Ngöntyen Gyelpo (wylie.: mngon mkyen rgyal-po). Színe korall. Jobb keze varada mudrában, mely az adás, adakozás, együttérzés, nagylelkűség és megbocsájtás mudrája. A kéz lefelé lóg, tenyérrel kifelé, a jobb lábat érintve.  Öt ujja, melyeket lazán tartja, a hat tökéletesség közül az első ötöt szimbolizálja (adás, erkölcs, türelem, kitartás, összpontosítás). Bal kezében alamizsnás szilkét tart, benne a hosszú élet és egészség nektárjával. Ő a bánat és szomorúság megszabadítója.

Azokon segít leginkább, akik a csatamezőn vagy az üzleti életben harcolnak, küzdenek. Azoknak, akik a tíz erénytelen cselekedet útján járnak és a pokolban születnek újjá. Azoknak, akik mások elnyomása alatt állnak, büntetést, verést, börtönt vagy halálbüntetést kaptak. Azoknak, akik életükben sok rosszat elkövettek és életük rövid.

(A tíz erénytelen cselekedet: a három testi cselekedet: az élet kioltása, tehát lopás és a nemi visszaélések. A beszéd négy ártalmas cselekedete: a hazugság; ellentét szítása; a durva beszéd és az üres beszéd, fecsegés. A tudat három ártalmas cselekedete: a mohóság, a rosszakarat és a hibás nézetek.)[6]

 

Trón: a lótusztrón ábrázolás legegyszerűbb formája a lefelé mutató narancssárga monokróm lótusz. Itt a szokásos ábrázolásban: elöl öt lótusz szirom látszik tisztán.

Ruházata akár Bhaisadzsja[7] Buddháé, háromrészes (felső, alsó ruha és köpeny) brokát ruha színe sáfrányszín, rajta a késői tibeti művészet leggyakoribb motívumai közül az egyszerű virágkompozíciók, váltakozó formákkal és pontsorokkal.

Ékszerei neki sincsenek. Feje körül glória van, amely a görög ábrázolás hatását mutatja. A glória a teljesség és a megvilágosodás jelképe. Feje tetején koponyadudor (ushina) és az abban helyet foglaló kívánságteljesítő drágakő. Előtte a földön három kívánságteljesítő drágakő. pontosan úgy, ahogy a neki jobbról lévő Sákjamuni Buddhának.

 Szuparikirtitanamashri, aki a Gyógyító Buddha felett ülő buddha, a különleges jegyek dicsőséges királya, (szkt: suparikirtitanamaśhri), tibeti nevén Szanggye Chenlegpar Jongdagpel (wylie: Sangs-rgyas mtshan legs-par yongs bsgrags dpal). Ruházatának viselése megegyezik a többi buddháéval, színe szintén sáfránysárga és mintázata virágminta. Hajviselete a többi buddháéhoz hasonlatos. Bőre színe aranysárga. Lótusz ülésben van, jobb keze varada mudrában, a tenyér lefelé néz az ujjak felfelé nyújtóznak. Ez a kéztartás az együttérzés, adás, adakozás mudrája, de áldást osztó is (’kegyes’ kéztartás), bár ez a tartás kissé eltérő. Mahalakshmí (szkt:mahalakśhmī) istennőt ebben a tartásban ábrázolják, amint az erényesség, jólét és tudás nektárját szórja a hozzá fohászkodókra, szenvedőkre, nélkülözőkre.

 A trón a lótuszlevelekben és annak színében különbözik csak a narancssárga levelű trónok ábrázolásától. Szuparikirtinamashri trónján az öt fő szirom felfelé áll és van alsó sziromképződés, melyek lefelé ívelnek. Ugyanakkor a felfelé álló szirmokon belül is láthatunk még sziromcsúcsokat, ezek inkább vörösek. Tehát az alsó rózsaszín szirmoktól felfelé világosodik, a nagy szirmok felül már fehérekké válnak, majd a belső szirmok vörösek. Különbség még, hogy a három fenti rószaszín szírmú trón támlájának mindegyike fekete színű, míg a narancs-szirmúaké barna. Ez az alsó két buddhára – Sákjamuni Buddhára és Abhidzsnyarádzsa – trónjára nem vonatkozik. Az övék szintén fekete.

Azoknak nyújt segítő kezet, akiket járványok sújtanak, akiket vakság, süketség, bőrbetegségek, forróság kínoznak, akik háborúk miatt szenvednek, vadállatok támadtak meg, tengeren elvesztek, s kétségbeesetten kiáltoznak segítségért. Azoknak, akik az öt szörnyű cselekedetet[8] elkövették, akik elhagyták a dharmát.

 

 

 A halványpiros színű, a fájdalomtól megszabadító dicsőséges Asókattamashri Buddha (Skt.:aśhokattamaṣhri), tibeti nevén Sanggye Nyangenme Cshogpel (wylie: sangs-rgyas mya-ngan med mchog dpal), meditációs ülésben ül lótusztrónján, melynek felfelé ívelő és lefelé álló szirmai vannak. A felsők a fehértől lefelé rózsaszínbe mennek át, az alsók rózsaszínek.

 Keze dhyána mudrában, meditációs tartásban. A bal kéz a női oldal, a bölcsességet és ürességet szimbolizálja, és azt, hogy a megértésnek a bölcsességből kell felmerülnie. A jobb kéz az együttérzés férfi aspektusa vagy az ügyes eszközök szimbóluma. Mindkét kéz az ölben van, a tenyerek felfelé néznek, a jobb kéz a balon pihen, a fekvő ujjak teljesen nyújtottak, a hüvelykujjak hegyei pedig érintkeznek. Így a kezek és az ujjak egy háromszöget formáznak, amely a spirituális tűz, illetve a triratna (három drágaság) szimbóluma.[9] Kezében, akár a Gyógyító Buddha, ő is a gyógyítás és halhatatlanság nektárját tartja. Ruhája sötét sáfrány színű, viselése azonos a többi buddháéval és szintén virágmintás. 

Azokon segít, akiket gyász, szomorúság kínoz, pokolba születtek, akiket démonok, rossz szellemek üldöznek, vagy egészségükre törnek, akiket éhség, szomjúság, hideg kínoz, szegény családba születtek újjá és sokat nélkülöznek.

 Dharmakirti Sagara Ghosa, A dharma dallamos óceánja, a Gyógyító Buddha jobb oldalán található.  (szkt.: Buddha Dharmakirtisagaraghosa) tibeti nevén Sanggye Cshödag Gyachö Jang (wylie.: Sangs-rgyas chos bsgrags rgya-mtsho'i dbyangs) Választott thangkánkon fehér színű, van, ahol szintén így írják le[10], de vannak leírások, ahol világos piros színű. Ruházata a már ismert sáfránysárga virágmintás.

Lótusztrónja a már említett Asókattamashrí és Szuparakirtinamashrí Buddhák trónjával egyező. Kezének tartása valószínűleg a dharmacsakra, mivel ennek a mudrának több ábrázolása is létezik, van, ahol nem érintik egymást a két kéz ujjai, a kezek tehát elválasztódnak egymástól.

 A Dharmachakra mudra szimbolizálja a Dharma Kerékének megforgatását, azaz a Buddha életének egyik legfontosabb pillanatát, amikor a megvilágosodás elérése után Szárnáthban tett első prédikációjában mozgásba hozta a Tan kerekét.[11] Ez magának a Tankeréknek a szimbóluma, mudrája, s metafizikai értelemben a módszer, azaz az upája és a bölcsesség (pradzsnyá) egyesülését is jelenti.

Legismertebb ábrázolásában mindkét kéz a mellkas előtt van, vitarka mudrában, a bal kéz befelé nézve a jobb kifelé. A kezek a mellkas bal oldalán vagy a szív előtt vannak, mert a tanítások egyenesen a Buddha szívéből jönnek. Mindkét kéz három nyitott ujja szimbolikus: a jobb kézen a tanítások hallgatóit, a megvalósítóit, a harmadik a mahájánát, a nagy járművet, bal kézen a Buddhát, a Dharmát és Szanghát jelentik[12].

Haja és köpenye viselése megegyezik a többi buddháéval, színe is sáfránysárga. Virágmintái mások, mint a többié, sok világos, vaskos szirommal, melytől a ruha színe világosabbnak tűnik.

Azoknak segít, akik hitetlen családban születtek, akiknek nem volt lehetőségük hallani a Buddháról a dharmáról és a szangháról, mert attól távoli országban élnek. Azoknak, akik a karmájuk beérése folytán vitatkoznak, háborúznak

 

  Szuvarnabhadra Vimala, a legkiválóbb arany, a nagy ékszer, aki az összes fogadalmát megtartja (Skt. Buddha Suvarnabhadra vimalaratnaprabhasa), tibeti nevén Sanggye Szerszang Dime Rincshen Nang (tib.: Sangs-rgyas gser-bsang dri-med rin-chen snangs) Teste arany színű. Szerzetesi ruhája sötétebb, mintája hasonlatos a többiéhez.

Trónja: ugyanolyan, mint Abhidzsnyarádzsa, Szvaragósza és Sákjamuni buddhákéval azonos. Szintén lótuszülésben, keresztezett lábbal ül, keze neki is, mint Dharmakirtihinek dharmacsakra mudrában. Ez a szokásos ábrázolása ennek a kéztartásnak. (leírását lsd. fentebb)

Azoknak segít, akiket sokféle betegségtől szenvednek, víz, méreg, fegyverek, tűz és betegségek pusztítanak el. Azoknak, akik harcolnak és gyilkolnak másokat gyűlölettel telt tudattal. Azoknak, akiket a három méreg, a vágy, harag és tudatlanság vakít el, gonoszak és erkölcstelen életet élnek.

 

 

 

 Svaragosa Buddha, a dallamos hang, a sugárzóan ragyogó képességek és cifra drágakövek, a Hold és a Lótusz királya (szkt: svaraghosa), tibeti néven Dajangtyi Gyelpo (wylie: sgra dbyangs kyi rgyal po

Teste aranysárga, esetenként sárgának[13] írják. Lótusztrónja neki is monokróm narancsszínű. Szerzetesi ruhája sötét sáfránysárga, mint Szuvarnabhadrának, ám másféle virágmintákkal. Feje körül neki is ott a glória. Nyugalomban, lótuszülésben ül ő is, keze pedig, akár csak Abhidzsnyarádzsa és Szuprakirtinamashri Buddhának, varada mudrában.

Azoknak segít, akiknek figyelmét a keresekedelem és üzleti dolgok elvonják, emiatt eltávolodtak a felébredés-tudattól, akiket hőség, éhezés és szomjúhozás kínoz, a „sötétben” vándolrlóknak, akiket démonok üldöznek, akiknek kevés az intelligenciájuk. Azoknak a nőknek, akik szüléskor szenvednek.

 Sákjamuni Buddha, azaz a történelmi Buddha. (szkt.: Buddha Shrijing Shakyamuni) Tibetiül: Sanggye Pelgyelva Sákja Thubpa (wylie.:  Sangs-rgyas dpal rgyal-ba sahkya thub-pa) Az ő teste arany színű. Hagyományosan Sákjamuni Buddhát a Gyógyító Buddha feje fölött ábrázolják, itt a kép bal oldalán alul található.

Sákjamuni Buddha a nyolc gyógyító buddha egyike. Hiszen ő a "Legfelsõbb orvos", "Legfõbb gyógyító", az "Az orvostudományok királya". Gyógyít minden fizikai betegséget és szenvedést, módszerei mély áldásokkal járnak az emberek számára. Tanítványainak megtanított meditációs technikái miatt is nagy gyógyítónak tekintik.[14]

Teste képünkön rózsaszín, ám többnyire arany színűre festik. Keze tartása földet érintő, bhúmiszparsa (bhūmi-sparśa) mudrában. Ezt a 'föld tanúságul hívása' mudrának is nevezik. A bal kéz tenyérrel felfelé az ölben nyugszik, benne a koldulócsésze és a jobb kéz, tenyérrel befelé fordulva, kinyújtva a föld felé túlnyúlik a térden. A mudrá felidézi a Sákjamuni Buddha megvilágosodásnak történetét, amikor a földet kérte fel arra, hogy legyen az ő igazának tanúja.[15] A történet szerint Mára megpróbálta a kitartóan meditáló Gótama Sziddhárta herceget a megvilágosodás felé vezető útról letéríteni, hol lányait küldve csábításként, hol mindenféle ígéretekkel. Gótama herceg azonban rendíthetetlen maradt még akkor is, amikor Mára a fa alatti helyet akarta magának, mondván ez őt illeti meg, bizonyítják ezt az ő (Mára) seregének katonái is. Gótamának nem lévén akkor és ott más, aki megerősíthette volna, hogy bizony neki is vannak érdemei, melyek feljogosítják ama bódhi fa alatt való meditálásra, tanúként a Földet hívta.[16] Ez a mozdulat a bhúmiszparsa mudra, mely nemcsak Buddha győzelmét szimbolizálja, hanem a rendíthetetlenséget, megingathatatlanságot és kitartást is. A földdel érintkező jobb kéz az ügyes eszköz, a bal kéz itt is a bölcsesség jelképe.[17] Az öt kinyújtott ujj nála is az öt páramitát jelképezi. (lsd. fent)

Gótama Buddha az, aki létrehozta a gyógyító buddha mantrát és megígérte, hogy azok, akik kérik és néven szólítják a hét Gyógyító Buddhát és nyolcezerszer elmondják a mantrát, megszabadulnak múltbéli helytelen cselekedeteik által okozott elhomályosulásaiktól, azokat nem sújtja betegség, hosszú életet élveznek, nem halnak korai halált, mentesülnek a halál általi szenvedéstől, ellenségektől, harcoktól. Nem esnek elnyomók keze közé és minden kívánságuk valóra válik. Orvosságot nyújtott mind a 424 féle betegségre, mely a szenvedő lényeket sújtja a Szamszárában.

 

A Gyógyító Buddha gyakorlata (szádhana) a vizualizációval kezdődik, majd a bódhicsitta felkeltésével és A négy mérhetetlen gondolat felébresztésével folytatódik:

  • Legyen minden lény boldog és rendelkezzen a boldogság okaival.
  • Legyen minden érző lény mentes a szenvedéstől és annak okaitól.
  • A szenvedő lények sohase legyenek elválasztva a boldogságtól, de legyenek elválasztva a szenvedéstől.
  • Minden szenvedő lény maradjon meg az egyhegyűség, nyugalom állapotában, szabadon a ragaszkodástól és a gyűlölettől, megtartva ezt és azokat távol tartva.

A szádhanában felsoroljuk mind a hét buddhát és kérjük, hogy tartsák be fogadalmaikat. Majd a Gyógyító Buddha mantrát elmondjuk és végül a gyakorlat által szerzett érdemeinket is felajánljuk a szenvedő lényeknek.

Általános gyakorlat az, hogy a mantrát 108-szor egy pohár víz felett elrecitálják és végül felajánlja azt egy betegnek.[18] -

 

A Gyógyító Buddha hosszú mantrája:

 OM NAMO BHAGAVATE BHAISHAJYE / GURU BAIDURYA / PRABHA RADJAYA / TATHAGATAYA / ARHATE SAMYAKSAM BUDDHAYA / TADYATHA / OM BHAISHAJYE BHAISHAJYE MAHA BHAISHAJYE [BHAISHAJYE ] / RAJA SAMUDGATE SVAHA

rövid mantra:

 TADYATHA / OM BHAISHAJYE BHAISHAJYE MAHABHAISHAJYE [BHAISHAJYE] / RAJA SAMUDGATE SVAHA

népszerű mantra: TAYATA OM BHEKANDZYE BHEKANDZYE MAHA BHEKANDZYE [BHEKANDZYE] RADZA SAMUDGATE SOHA.] [19]

 

Irodalomjegyzék:

Robert Beer: Tibetan Symbols and Motifs

http://buddhism.lib.ntu.edu.tw/FULLTEXT/JR-BH/bh117520.htm 

https://fpmt.org/wp-content/uploads/education/prayers/medicine_buddha_sadhana_c5.pdf

https://buddhaweekly.com/the-first-doctor-medicine-buddha-bhaisajyaguru/ 

http://www.buddhanet.net/pdf_file/medbudsutra.pdf

 

Készítette: Kovács Rita, email: moricirta@gmail.com

 

Kiegészítések:

A lótusz trónuson való ábrázolás szimbolizálja a tisztaságot, felébredett állapotot. Ahogy a lótusz az iszapos vízből nő ki, tiszta és szép marad és még csak a levele sem érintkezik a sáros vízzel, úgy a tiszta tudattal rendelkezőt sem érinti az illuzórikus világ. Négyszögletű, díszes trónja alsó részén egy fehér elefánt, a trón arany, drágakövekkel díszített. Az elefánt a kimozdíthatatlanság, kitartás türelem szimbóluma, valamint a hosszú életé is. A tibeti művészetben általában így, fehérként ábrázolják.  

S emlékezzünk csak: Májá királyné álmában  fehér elefánt képében jelent meg a Buddha, akkor még Bódhiszattvaként és hatolt be a méhébe. A királynő tudta, ez egy üzenet, mert az elefánt Indiában a hatalmasság szimbóluma volt.

 

A garuda ismeretes még mint Napmadár vagy tűzmadár is. Az ő mítikus lényéhez kötik az isteni tűz energiáját, más néven Agnit. Ez a sas-szerű sorsmadár, aki a föld és az ég közötti közvetítő, s képes a betegek meggyógyítására. Segíti az bölcsesség kibontakoztatását, képes felfalni a féltékenységet és a gyűlöletet.

A nágákat a Nága-lóka föld alatti királyság lényeiként tartják számon. A vízekkel is kapcsolatba hozzák (folyók, tengerek, stb.) és kincsőrzőknek tartják őket. Egyik leghíresebb Mucsalinda nágakirály, aki a Buddhát védelmezte, amikor hét napon át mély meditációba merült. Őt általában kobrapalásttal, Buddha fölé hajolva ábrázolják.     

 

A trónus előtt látható szimbólumok között megtalálható a miden kívánságot teljesítő drágakő, mely a buddhizmusban a személyes szerencsét biztosítja, és – hűen a nevéhez -  birtokosának minden kívánságát teljesíti.  Képünkön lángnyelv veszi körül, a mérgeket megsemmisítő energia szimbólumaként. A hat számszerűsége jelentheti a hat páramitát, de akár a hat csakrát is. A gyógyításban minkettőnek nagy szerepe van: a csakrák egyensúlya, az egészség megléte, a páramiták pedig a bódhiszattva ösvény fontos gyakorlatai. A kép alján lévő Sákjamuni és Svaragosa buddhák előtt is megtalálhatóak a drágakövek, hármas halomba rakva, mely hármas a Három Drágaság jelképe.

 

Medicine Buddha szútra: netről-google fordítóval

Csak az elme

„Minden karma, jó vagy rossz, az elméből jön létre. Ha

az orvostudomány Buddha megjelenítésén vagy szavainak szavalásán keresztül

név, az ember elméje kapzsiságtól, haragtól és

az önzetlenség, az együttérzés és a bölcsesség megtévesztése, a változás

negatív gondolkodási mintájában megvalósul és negatív”

 

 

 

 

 

„A hit az út alapja, az erények anyja,

Mindenféle módon tápláló és növekvő ...

A hit növeli a tudást és az erényt;

A hit biztosíthatja a megvilágosodásba érkezését.”

Avatamsaka Sutra)

 

 

 

 

 

[7] A továbbiakban Bhaisadzsja Buddhát Gyógyító Buddhaként írjuk

[8] 1.szülőapa megölése, 2.szülőanya megölése, 3.arhat megölése, 4.a Buddha vérének fakasztása, 5.a szangha megosztása

 

[9] BTT-6 powerpointból – ikonográfia - órai jegyzet

 

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.